Giáo Dục

Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và thực vật trong hình 18.2

Với giải câu hỏi 3 trang 65 Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Câu hỏi 3 trang 65 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và thực vật trong hình 18.2 và cho biết tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi, tế nào nào có thể quan sát bằng mắt thường?

Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và thực vật trong hình 18.2

Lời giải:

Cả tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và thực vật đều chỉ có thể quan sát bằng kính hiển vi mà không thể quan sát bằng mắt thường.

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Mỗi ngôi nhà được xây nên từ nhiều viên gạch. Vậy đã bao….

Câu hỏi 1 trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của….

Câu hỏi 2 trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát hình 18.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào…..

Hoạt động 1 trang 65 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn….

Em có thể 1 trang 66 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Giải thích được vì sao mỗi loại tế bào lại có hình dạng khác nhau….

Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button