Giáo Dục

Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp – Kết nối tri thức

Với giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp chi tiết bám sát nội dung sgk Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Mục lục Giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp

Mở đầu trang 60 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Từ xưa có câu:” đãi cát tìm vàng”. Vậy người ta đã tách vàng…..

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 60 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn….

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 60 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Lấy một số vị dụ về quá trính tách chất trong tự nhiên…..

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 61 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tại sao hạt bụi bị tách ra khỏi không khí, hạt phù…..

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 61 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Lọc nước từ hỗn hợp nước lẫn đất….

Xem lòi giải

Câu hỏi 4 trang 62 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương….

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 62 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có một mẫu muối có lẫn cát. Em hãy đề xuất phương….

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 62 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tách dầu ăn khỏi nước….

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 63 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp….

Xem lời giải

Em có thể 1 trang 63 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Sử dụng khẩu trang khi không khí nơi em sống….

Xem lời giải

Em có thể 2 trang 63 Bài 17 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Làm sạch nước trong bể cá khi bể cá nhà em bị bẩn….

Xem lời giải

Tài liệu có 4 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button