Giáo Dục

Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau

Với giải hoạt động 1 trang 65 Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Hoạt động 1 trang 65 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau:

Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau

Đọc ý kiến của các bạn trên và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phát biểu của bạn nào đúng?

2. Lấy ví dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.

Lời giải:

1. Phát biểu của bạn D đúng.

2. Ví dụ chứng minh:

– Ý kiến của bạn A:

+ Ví dụ: Tế bào vảy hành có hình lục giác còn tế bào hồng cầu hình đĩa lõm.

– Ý kiến của bạn B:

+ Ví dụ: Tế bào nấm men có hình cầu, kích thước chiều dài khoảng 6µm, chiều rộng khoảng 5µm. Còn tế bào biểu bì vảy hành có hình lục giác, chiều dài khoảng 200µm, chiều rộng khoảng 70µm.

– Ý kiến của bạn C:

+ Ví dụ: Tế bào vi khuẩn E.coli có chiều dài khoảng 2µm và chiều rộng khoảng 0,25 – 1 µm. Còn tế bào xương ở người có chiều rộng khoảng 5 – 20µm.

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Mỗi ngôi nhà được xây nên từ nhiều viên gạch. Vậy đã bao….

Câu hỏi 1 trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của….

Câu hỏi 2 trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát hình 18.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào…..

Câu hỏi 3 trang 65 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và….

Em có thể 1 trang 66 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Giải thích được vì sao mỗi loại tế bào lại có hình dạng khác nhau….

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Với giải hoạt động 1 trang 65 Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Khoa học tự nhiên 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Hoạt động 1 trang 65 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau:

Khi thảo luận về kích thước và hình dạng tế bào, bốn bạn học sinh có ý kiến như sau

Đọc ý kiến của các bạn trên và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phát biểu của bạn nào đúng?

2. Lấy ví dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.

Lời giải:

1. Phát biểu của bạn D đúng.

2. Ví dụ chứng minh:

– Ý kiến của bạn A:

+ Ví dụ: Tế bào vảy hành có hình lục giác còn tế bào hồng cầu hình đĩa lõm.

– Ý kiến của bạn B:

+ Ví dụ: Tế bào nấm men có hình cầu, kích thước chiều dài khoảng 6µm, chiều rộng khoảng 5µm. Còn tế bào biểu bì vảy hành có hình lục giác, chiều dài khoảng 200µm, chiều rộng khoảng 70µm.

– Ý kiến của bạn C:

+ Ví dụ: Tế bào vi khuẩn E.coli có chiều dài khoảng 2µm và chiều rộng khoảng 0,25 – 1 µm. Còn tế bào xương ở người có chiều rộng khoảng 5 – 20µm.

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Mỗi ngôi nhà được xây nên từ nhiều viên gạch. Vậy đã bao….

Câu hỏi 1 trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của….

Câu hỏi 2 trang 64 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát hình 18.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào…..

Câu hỏi 3 trang 65 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật và….

Em có thể 1 trang 66 Bài 18 Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Giải thích được vì sao mỗi loại tế bào lại có hình dạng khác nhau….

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button