Giáo Dục

Giải bài toán Giả thiết tạm lớp 3 số 2

Giải bài toán Giả thiết tạm lớp 3 số 2: Có 8 xe máy và ô tô tại bãi đỗ xe, có tổng cộng 26 bánh xe. Tính số ô tô và xe máy?

Theo số liệu đầu bài đưa ra, áp dụng phương pháp giải toán giả thiết tạm lớp 3. Chúng ta sẽ có lời giải chi tiết cho bài toán như sau:

Lời giải:

Chúng ta giả sử 8 xe đều là ô tô => Số bánh là: 4 x 8 = 32
Theo đàu bài, tổng số bánh là 26 => Số bánh xe thừa ra là: 32 – 26 = 6
Vì khi thay 1 xe ô tô bằng 1 xe máy thì số bánh xe giảm: 4 – 2 = 2
=> Để có 26 bánh xe, ta cần thay: 6 : 2 = 3 (lần)
Do mỗi lần thay thì được 1 xe máy nên có tất cả 3 xe máy.
=> Số xe ô tô là: 8 – 3 = 5 (xe).
=> Có 5 xe ô tô và 3 xe máy.

Xem tiếp Giải bài toán Giả thiết tạm lớp 3 số 1 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button