Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm học 2019 2020

Củng cố kiến thức của mình thông qua việc giải đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm học 2019 2020 là phương pháp học tập tốt hiện nay mà các bạn học sinh đã và đang thực hiện.

Cấu trúc của Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm học 2019 2020 gồm 2 phần Trắc nghiệm (35 câu) và Tự luận (3 câu).  Thời gian làm bài 90 phút. Nội dung chi tiết, mời các em xem ngay dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm học 2019 2020

Phần trắc nghiệm

1. Cấp số nhân $(u_n) có u_1 = -3, frac{u_8}{u_-5}=125. Tính $u_3$?
2. Các số nguyên dương x, y thỏa mã ba số x; 2y; 2x+3y-1 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và ba số x;y-1;8 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.Khi đó $x^2 + 2y$ bằng bao nhiêu?

Phần tự luận
1. Cho biểu thức $f(x)=frac{1}{3}x^3 + (m-1)x^2 – (2m-10)x -1$ với $m$ là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để f(x) > 0 với mọi x thuộc R

Trên đây là Đáp án và Đề thi học kì 2 môn Toán 11 THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội năm học 2019 2020. Các em thử sức tiếp với Đề thi học kì 2 Toán 11 Trường THPT Phú Lương, Thái Nguyên năm học 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button