Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Nội Dung Bài Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2
Tổng hợp đề thi Toán lớp 8 học kì 2, bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2, đề thi học kì 2 Toán 8 PDF được Tết Trung Thu King Dom sưu tầm và chia sẻ trong bài viết sau đây sẽ là đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 có đáp án bổ ích cho các bạn học sinh, giúp các em nắm vững được kiến thức cũng như cách làm các dạng bài thường gặp trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.
Lưu ý: Để xem toàn bộ 33 đề Toán lớp 8 học kì 2 có đáp án, mời các bạn sử dụng file tải về của Tết Trung Thu King Dom.
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán 2022
Bài 1: Cho hai biểu thức:
và  với
a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2
b, Rút gọn biểu thức A
c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên
Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a,
b,
Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một vòi nước chảy vào bể không có nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể?
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:
a, AEHD là hình chữ nhật
b,
c,
d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng
Bài 5: Giải phương trình:
Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8
Bài 1:
a, Thay x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:
b, (điều kiện: )

Ta có bảng:
x + 5
-10
-5
-2
-1
1
2
5
10
x
-15 ™
-10 ™
-7 ™
-6 ™
-4 ™
-3 ™
0 ™
5 ™
Vậy với  thì P = A.B nhận giá trị nguyên
Bài 2:
a, b,
Bài 3:
Gọi thời gian vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0)
Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là: bể
Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là:   bể
Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình:

Giải phương trình tính ra được x = 8
Vậy thời gian vòi chảy đầy bể là 8 giờ
Bài 4:

Hay kết hợp với điều kiện suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.
…………………………..
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập lớp 8 – Tài liệu của Tết Trung Thu King Dom.

#Đề #thi #học #kì #lớp #môn #Toán #có #đáp #án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 |

Tổng hợp câu hỏi ôn tập học kì 2 lớp 8, tổng hợp câu hỏi học kì 2 lớp 8 và tổng hợp câu hỏi học kì 2 môn Toán 8 PDF được Tết Trung Thu King Dom sưu tầm và chia sẻ trong các bài viết dưới đây sẽ là tài liệu Tổng hợp ôn tập môn Toán 8. Học kì 2 cung cấp cho các em đáp án hữu ích, giúp các em nắm vững kiến ​​thức và cách giải các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8. Sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn tải về sử dụng để tham khảo.

Nhận xétXem tất cả 33 câu hỏi Toán lớp 8 và đáp án của Học kỳ 2 bằng tệp tải xuống từ Dữ liệu lớn.

2022 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Cho hai biểu thức:

của

a.Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2

b. Đơn giản hóa biểu thức A

c, tìm giá trị nguyên của x sao cho P = AB có giá trị nguyên

Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Một loại, Thứ hai,

Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng phương trình

Vòi chảy vào bể mà không có nước. Cùng lúc đó, có một âm thanh nhẹ nhàng khác từ chiếc xe tăng. Lưu lượng nước ra khỏi vòi mỗi giờ bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ bể đạt 1/8 dung tích bể. Nếu bể rỗng và chỉ có vòi nước thì sau bao lâu thì đầy bể?

Bài 4: Cho ABC là tam giác vuông ở A, trong đó AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. chứng tỏ:

a, AEHD là hình chữ nhật

Thứ hai,

C,

d, Gọi M là giao điểm của BE và CD.chứng tỏ

Bài 5: Giải phương trình:

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 |

Bài 1:

a, nếu ta thay x = 2 vào B (thỏa mãn điều kiện), ta có:

Thứ hai, (Tình trạng sức khỏe:

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 |

Chúng tôi có một bảng:

x + 5 -mười -5 -2 – Đầu tiên Đầu tiên 2 5 mười
X -15 ™ -10 ™ -7 ™ -6 ™ -4 ™ -3 ™ 0 ™ 5 ™

Vì vậy sau đó P = AB để nhận được một số nguyên

Bài 2:

Một loại, Thứ hai,

Bài 3:

Để vòi chảy đầy bể trong x (giờ, x> 0)

Số phần bể mà vòi chảy được trong 1 giờ là: Điểm {1} {x}Ống thổi

Trong vòng 1 giờ, van bật ra sẽ chiếm số lượng bộ phận của bể chứa nếu: Ống thổi

Sau 6 giờ bể đạt 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình:

Giải phương trình x = 8.để có được

Vậy vòi nước phải mất 8 giờ mới đầy bể

Bài 4:

Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 |

hoặc kết hợp các điều kiện Đi đến kết luận rằng phương trình đã cho vô nghiệm.

Xem thêm các thông tin hữu ích trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn – Lớp 8.

Xem thêm thông tin Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2
Tổng hợp đề thi Toán lớp 8 học kì 2, bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2, đề thi học kì 2 Toán 8 PDF được Tết Trung Thu King Dom sưu tầm và chia sẻ trong bài viết sau đây sẽ là đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 có đáp án bổ ích cho các bạn học sinh, giúp các em nắm vững được kiến thức cũng như cách làm các dạng bài thường gặp trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.
Lưu ý: Để xem toàn bộ 33 đề Toán lớp 8 học kì 2 có đáp án, mời các bạn sử dụng file tải về của Tết Trung Thu King Dom.
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán 2022
Bài 1: Cho hai biểu thức:
và  với
a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2
b, Rút gọn biểu thức A
c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên
Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a,
b,
Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một vòi nước chảy vào bể không có nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể?
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:
a, AEHD là hình chữ nhật
b,
c,
d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng
Bài 5: Giải phương trình:
Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8
Bài 1:
a, Thay x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:
b, (điều kiện: )

Ta có bảng:
x + 5
-10
-5
-2
-1
1
2
5
10
x
-15 ™
-10 ™
-7 ™
-6 ™
-4 ™
-3 ™
0 ™
5 ™
Vậy với  thì P = A.B nhận giá trị nguyên
Bài 2:
a, b,
Bài 3:
Gọi thời gian vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0)
Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là: bể
Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là:   bể
Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình:

Giải phương trình tính ra được x = 8
Vậy thời gian vòi chảy đầy bể là 8 giờ
Bài 4:

Hay kết hợp với điều kiện suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.
…………………………..
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập lớp 8 – Tài liệu của Tết Trung Thu King Dom.

#Đề #thi #học #kì #lớp #môn #Toán #có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button