cccm là gì? Đọc ngay để biết nhé!

Nội Dung Bài cccm là gì? Đọc ngay để biết nhé!

cccm là gì? Đọc ngay để biết nhé!

cccm là gì, cccm nghĩa là gì, cccm là viết tắt của từ gì, wowhay4u.com chia sẻ giải thích nghĩa cccm đúng nhất.
                                                

cccm là gì?
cccm là viết tắt của cụm từ các cụ các mợ. 
cccm là từ viết tắt có nguồn gốc từ diễn đàn Oto fun vốn là một diễn đàn chuyên bàn luận về đề tài oto, xe máy có tiếng nhất Việt Nam.
Khi muốn hỏi vấn đề gì đó, các thành viên diễn đàn này thường dùng từ “các cụ các mợ” hoặc viết tắt là cccm.
Lí do cccm là các cụ các mợ?
Các cụ các mợ với từ xưng hô “cụ, mợ” vốn là từ xưng hô của tầng lớp giàu có thời phong kiến và thuộc địa ơi Viêth Nam.
Để chơi được ô tô, xe máy đẳng cấp thì phải giàu có thế nên thành viên diễn đàn gọi chung là các cụ các mợ, wowhay4u.com chia sẻ cùng bạn.

#cccm #là #gì #Đọc #ngay #để #biết #nhé

cccm là gì, cccm nghĩa là gì, cccm là viết tắt của từ gì, wowhay4u.com chia sẻ giải thích nghĩa cccm đúng nhất.

                                                

cccm là gì?

cccm là viết tắt của cụm từ các cụ các mợ. 

cccm là từ viết tắt có nguồn gốc từ diễn đàn Oto fun vốn là một diễn đàn chuyên bàn luận về đề tài oto, xe máy có tiếng nhất Việt Nam.

Khi muốn hỏi vấn đề gì đó, các thành viên diễn đàn này thường dùng từ “các cụ các mợ” hoặc viết tắt là cccm.

Lí do cccm là các cụ các mợ?

Các cụ các mợ với từ xưng hô “cụ, mợ” vốn là từ xưng hô của tầng lớp giàu có thời phong kiến và thuộc địa ơi Viêth Nam.

Để chơi được ô tô, xe máy đẳng cấp thì phải giàu có thế nên thành viên diễn đàn gọi chung là các cụ các mợ, wowhay4u.com chia sẻ cùng bạn.

Xem thêm thông tin cccm là gì? Đọc ngay để biết nhé!

cccm là gì? Đọc ngay để biết nhé!

cccm là gì, cccm nghĩa là gì, cccm là viết tắt của từ gì, wowhay4u.com chia sẻ giải thích nghĩa cccm đúng nhất.
                                                

cccm là gì?
cccm là viết tắt của cụm từ các cụ các mợ. 
cccm là từ viết tắt có nguồn gốc từ diễn đàn Oto fun vốn là một diễn đàn chuyên bàn luận về đề tài oto, xe máy có tiếng nhất Việt Nam.
Khi muốn hỏi vấn đề gì đó, các thành viên diễn đàn này thường dùng từ “các cụ các mợ” hoặc viết tắt là cccm.
Lí do cccm là các cụ các mợ?
Các cụ các mợ với từ xưng hô “cụ, mợ” vốn là từ xưng hô của tầng lớp giàu có thời phong kiến và thuộc địa ơi Viêth Nam.
Để chơi được ô tô, xe máy đẳng cấp thì phải giàu có thế nên thành viên diễn đàn gọi chung là các cụ các mợ, wowhay4u.com chia sẻ cùng bạn.

#cccm #là #gì #Đọc #ngay #để #biết #nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button