Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Nội Dung Bài Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Đánh bạc là tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự nước ta, theo đó người phạm tội có thể phải chịu hình phạt tù. Tuy nhiên người bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo hay không? Quy định hưởng án treo như thế nào? Để giải đáp thắc mắc trên, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Tết Trung Thu King Dom.
Tình tiết giảm án về tội đánh bạc được quy định chi tiết trong BLHS 2015.1. Tình tiết giảm án về tội đánh bạc
Theo Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:
1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
m) Phạm tội do lạc hậu;
n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;
o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
r) Người phạm tội tự thú;
s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;
t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;
u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.
2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.
Điều 54: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng
1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.
2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.
3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ thất, thù Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.
Người phạm tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể được Tòa án quyết định một mức phạt nhẹ hơn khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 nếu có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 hoặc thuộc vào trường hợp khác quy định tại Điều 54 BLHS.
Căn cứ vào các tình tiết giảm án mà Tòa án có thể ra quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.
Tình tiết giảm nhẹ trong các vụ án hình sự đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho dù người phạm tội cũng được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Qua đó thể hiện sự nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật. Pháp luật ở đây không chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của người yếu thế, người bị hại, mà còn công bằng bảo vệ quyền lợi mà người phạm tội được hưởng. Đây cũng chính là lý lẽ công bằng, chính nghĩa của pháp luật.
2. Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?
Hình ảnh minh họa phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.Căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc hưởng án treo như sau:
Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Như vậy, người phạm tội đánh bạc có thể được hưởng án treo. Tuy nhiên việc được hưởng án treo hay không phải căn cứ nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS đã được đề cập tại phần 1 bài viết.
– Về nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này thì luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân.
Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.
– Về tình tiết giảm nhẹ: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?
Tội tổ chức đánh bạc có thể được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự tương tự như tội đánh bạc. Theo đó, người phạm tội phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì;
Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.
– Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;
– Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;
– Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Pháp luật được đặt ra để bảo vệ các quan hệ xã hội, mục đích là để mọi chủ thể có ý thức tự giác chấp hành theo những quy định chung. Do đó, nếu có tình tiết giảm án, thì khung hình phạt có thể được giảm nhẹ hơn, đặc biệt trong đó là hình phạt về án treo, tạo cơ hội cho chủ thể vi phạm nhận ra lỗi lầm, hối lỗi và sửa sai đối với những hành vi vi phạm pháp luật không quá nghiêm trọng.
Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Tết Trung Thu King Dom.
Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2022
Chồng vay tiền cờ bạc vợ có phải trả không?
Khoản 2 tội đánh bạc bao nhiêu năm tù 2022

#Bị #bắt #về #tội #đánh #bạc #có #được #hưởng #án #treo #không

Nếu bị bắt về tội đánh bạc thì tôi có được hưởng án treo không? Đánh bạc là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người phạm tội có thể bị phạt tù. Nhưng người bị bắt vì tội đánh bạc có thể bị đình chỉ hoạt động không? Các quy định về thử việc là gì? Để trả lời các câu hỏi trên, hãy đọc các bài báo về dữ liệu lớn sau đây.

Bộ luật Hình sự 2015 quy định chi tiết về các tình tiết giảm nhẹ đối với tội đánh bạc.

1. Các tình tiết giảm nhẹ tội đánh bạc

Theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

1. Sau đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt thiệt hại do tội phạm gây ra;

b) Người vi phạm tự nguyện thu hồi, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) phạm tội vượt quá mức cần thiết của trường hợp khẩn cấp;

d) phạm tội nhiều hơn mức cần thiết tại thời điểm bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội khi hành vi trái pháp luật của nạn nhân làm tinh thần bị kích động mạnh;

g) Phạm tội trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không vì lý do riêng;

h) Phạm tội mà không gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại nhỏ;

i) Lần đầu vi phạm và các tình tiết tương đối nhỏ;

k) phạm tội dưới sự đe dọa hoặc ép buộc của người khác;

l) Người bị hạn chế khả năng nhận thức mà không do lỗi của mình;

m) phạm tội do tuổi già;

n) thủ phạm là một phụ nữ có thai;

o) Hung thủ là người từ 70 tuổi trở lên;

p) thủ phạm là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

q) thủ phạm là người bị rối loạn nhận thức hoặc hành vi hạn chế;

r) Thủ phạm đã tự thú;

s) Người vi phạm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

t) người phạm tội tích cực hỗ trợ cơ quan có trách nhiệm điều tra hoặc truy xét tội phạm;

u) người phạm tội đã được chuộc tội;

v) Là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác;

x) Người vi phạm là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

2. Tòa án có thể coi việc đầu hàng hoặc các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ khi quyết định xử phạt, nhưng trong bản án phải nêu rõ lý do của tình tiết giảm nhẹ.

3. Các tình tiết giảm nhẹ được quy định trong Bộ luật này có dấu hiệu xóa án tích hoặc cấu thành tội phạm thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ khi định án.

Điều 54: Xác định mức tiền phạt dưới mức tối thiểu của phạm vi tiền phạt được áp dụng

1. Tòa án có thể quyết định mức án thấp hơn mức tối thiểu của khung hình sự, nhưng chỉ trong phạm vi các mức án liên tiếp nhẹ hơn của luật nếu người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ được liệt kê tại khoản 1 của điều này. Điều 51 của Bộ luật này.

2. Thẩm phán có thể ra lệnh hình phạt thấp hơn mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng đối với người phạm tội lần đầu giúp sức cho tội phạm thì không cần thiết phải thuộc mức hình phạt thấp hơn liền kề. Một vai trò tầm thường.

3. Nếu các điều kiện nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2 của điều này được đáp ứng mà luật chỉ quy định một hình phạt, hoặc hình phạt là hình phạt nhẹ hơn, thì tòa án có thể quyết định áp dụng hình phạt nhẹ hơn. Lý do giảm nhẹ phải được nêu rõ trong bản án.

Người phạm tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, nếu có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51, thì có thể bị Tòa án phạt cao hơn hình phạt quy định tại Điều 321, Khoản 2 và Điều 322. hoặc trong luật. Các trường hợp khác quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Tùy theo mức án giảm nhẹ mà tòa án có thể tuyên mức án thấp hơn mức tối thiểu của khung hình sự được áp dụng hoặc giảm xuống mức án nhẹ hơn.

Trong các vụ án hình sự, tình tiết giảm nhẹ đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí có thể giúp tội phạm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Điều này thể hiện bản chất con người và tinh thần tôn trọng pháp luật. Sự tồn tại của luật pháp không chỉ để bảo vệ quyền và lợi ích của những người yếu thế và nạn nhân, mà còn bảo vệ một cách công bằng các quyền mà những kẻ phạm tội được hưởng. Đây cũng là tính hợp pháp, chính đáng của pháp luật.

2. Nếu tôi bị bắt về tội đánh bạc thì tôi có được hưởng án treo không?

Hình ảnh minh họa những người phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hình ảnh minh họa những người phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, việc áp dụng án treo như sau:

Đối với những người bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần thi hành thì tòa cho hưởng án treo và tuyên y án.

Do đó, người vi phạm hành vi đánh bạc có thể nhận án treo. Tuy nhiên, việc được hưởng án treo không căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự nêu tại Phần 1 của Điều này.

Nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có nhân thân tốt, ngoài tội này phải luôn tuân theo pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Có nơi ở xác định hoặc nơi làm việc ổn định để được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát và đào tạo.

—— Về tình tiết giảm nhẹ: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có không ít hơn 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 1 và Điều 51 BLHS và không có tình tiết giảm nhẹ nào. , Điều 52 Bộ luật Hình sự.

3. Tội tổ chức trò chơi may rủi có được hưởng án treo không?

Theo Điều 65 Bộ luật Hình sự, tội tổ chức đánh bạc bị phạt tù cho hưởng án treo, tương tự như tội đánh bạc. Do đó, người vi phạm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Mức án tối đa là ba năm tù, bất kể tội gì;

Nếu một người bị xét xử nhiều tội cùng một lúc, mà mức án không quá ba năm thì có thể được cho hưởng án treo.

– Có nhân cách tốt, luôn chấp hành nghiêm chính sách, tôn trọng đầy đủ pháp luật và nghĩa vụ của công dân không phạm tội này; Không có tiền án, tiền sự; Có nơi làm việc ổn định hoặc có hộ khẩu thường trú rõ ràng. ;

– Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất một trong các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 1 và Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì tình tiết giảm nhẹ phải từ hai tình tiết tăng nặng trở lên;

– Chưa phải chấp hành án thì không gây nguy hiểm cho xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Pháp luật ra đời nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội, mục đích là làm cho mọi chủ thể có ý thức chấp hành những quy tắc chung. Vì vậy, nếu có tình tiết ân giảm thì có thể giảm án, nhất là trong trường hợp quản chế, tạo cơ hội cho tội phạm nhận lỗi, ăn năn, sửa chữa. †

Bài viết trên giải đáp thắc mắc: Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Xem các bài viết liên quan trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn.

  • 2022 Đơn xin giảm tội đánh bạc
  • Chồng vay tiền đánh bạc, vợ có phải trả không?
  • Điều 2 Đánh bạc, năm 2022 bị phạt bao nhiêu năm tù.

Xem thêm thông tin Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Đánh bạc là tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự nước ta, theo đó người phạm tội có thể phải chịu hình phạt tù. Tuy nhiên người bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo hay không? Quy định hưởng án treo như thế nào? Để giải đáp thắc mắc trên, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Tết Trung Thu King Dom.
Tình tiết giảm án về tội đánh bạc được quy định chi tiết trong BLHS 2015.1. Tình tiết giảm án về tội đánh bạc
Theo Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:
1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
m) Phạm tội do lạc hậu;
n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;
o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
r) Người phạm tội tự thú;
s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;
t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;
u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.
2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.
Điều 54: Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng
1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.
2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.
3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ thất, thù Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.
Người phạm tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể được Tòa án quyết định một mức phạt nhẹ hơn khung hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 nếu có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 hoặc thuộc vào trường hợp khác quy định tại Điều 54 BLHS.
Căn cứ vào các tình tiết giảm án mà Tòa án có thể ra quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.
Tình tiết giảm nhẹ trong các vụ án hình sự đóng vai trò rất quan trọng, giúp cho dù người phạm tội cũng được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Qua đó thể hiện sự nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật. Pháp luật ở đây không chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của người yếu thế, người bị hại, mà còn công bằng bảo vệ quyền lợi mà người phạm tội được hưởng. Đây cũng chính là lý lẽ công bằng, chính nghĩa của pháp luật.
2. Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không?
Hình ảnh minh họa phạm tội đánh bạc sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.Căn cứ Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc hưởng án treo như sau:
Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.
Như vậy, người phạm tội đánh bạc có thể được hưởng án treo. Tuy nhiên việc được hưởng án treo hay không phải căn cứ nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 BLHS đã được đề cập tại phần 1 bài viết.
– Về nhân thân: Người phạm tội đánh bạc phải có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này thì luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân.
Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.
– Về tình tiết giảm nhẹ: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.
3. Tội tổ chức đánh bạc có được hưởng án treo không?
Tội tổ chức đánh bạc có thể được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự tương tự như tội đánh bạc. Theo đó, người phạm tội phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì;
Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.
– Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng;
– Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên;
– Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Pháp luật được đặt ra để bảo vệ các quan hệ xã hội, mục đích là để mọi chủ thể có ý thức tự giác chấp hành theo những quy định chung. Do đó, nếu có tình tiết giảm án, thì khung hình phạt có thể được giảm nhẹ hơn, đặc biệt trong đó là hình phạt về án treo, tạo cơ hội cho chủ thể vi phạm nhận ra lỗi lầm, hối lỗi và sửa sai đối với những hành vi vi phạm pháp luật không quá nghiêm trọng.
Bài viết trên đã giả đáp cho câu hỏi Bị bắt về tội đánh bạc có được hưởng án treo không? Mời bạn đọc tham khảo bài viết có liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của Tết Trung Thu King Dom.
Mẫu đơn xin giảm án về tội đánh bạc 2022
Chồng vay tiền cờ bạc vợ có phải trả không?
Khoản 2 tội đánh bạc bao nhiêu năm tù 2022

#Bị #bắt #về #tội #đánh #bạc #có #được #hưởng #án #treo #không

  • Tổng hợp: Tết Trung Thu King Dom
  • #Bị #bắt #về #tội #đánh #bạc #có #được #hưởng #án #treo #không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button