Tập đoàn KIDO khởi đầu mới với bánh trung thu Kingdom